Voor wie is een beugel geschikt?

Algemeen

Een orthodontist is een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in de juiste stand van het gebit door middel van beugels. Een beugel is vaak nodig als je gebit schade ondervindt van tanden en kiezen die niet goed op elkaar passen. Je moet goed kunnen kauwen en je gebit is beter schoon te houden als ‘alles’ recht staat. Een goede stand van je kaken is belangrijk om problemen te voorkomen.

Spraakproblemen, gebitsslijtage, pijnlijke kaakgewrichten en een groter risico op tandbederf zijn slechts enkele voorbeelden van problemen bij een onregelmatig gebit.

Kinderen

De tandarts constateert meestal dat er iets niet goed gaat bij de ontwikkeling van het gebit. De orthodontist bekijkt dan of een behandeling met een beugel noodzakelijk is en doet een voorstel voor de behandeling. Voor kinderen is de beste behandelperiode met een beugel tussen de 10 en 15 jaar. Op die leeftijd is de kaakgroei nog te beïnvloeden. Er wordt ook gebruik gemaakt van de ruimte die vrijkomt bij het wisselen. De orthodontist voert in overleg met het kind en de ouders de behandeling uit en kiest voor de meest geschikte beugel of combinatie van verschillende beugels.

Volwassenen

Gelukkig is het mogelijk om tanden en kiezen gedurende je hele leven te verplaatsen. Daarom vinden steeds meer volwassenen ook hun weg naar de orthodontist. Bij iedere leeftijd en gebitsconditie past een op maat gesneden behandeling.

Een stralende lach en een regelmatig gebit dragen bij aan je gezondheid!

Frivista - TCA - orthodontie-027286