De tarieven voor mondzorg worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

In 2019 worden alle verrichtingcodes, net als in voorgaande jaren, apart vermeld op de nota. De verrichtingcodes met de bijbehorende tarieven kunt u raadplegen in de tarieflijst op deze site.

Wij zijn ervan overtuigd u ook in 2019 weer op vertrouwde wijze van dienst te zijn.

prestatieOmschrijvingtechniekUw prijs
(XVI) Orthodontische zorg (F)
F121AEerste consult€ 21,78
F122AVervolgconsult€ 21,78
F123AControlebezoek€ 13,65
F124ASecond opinion€ 103,16
F125AMaken gebitsmodellen*€ 16,71
F126ABeoordelen gebitsmodellen€ 60,32
F127AMultidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F127AVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F127BVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F127CVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F128CVPrenataal consult, vijf minuten tarief€ 6,57
F129COrthodontie in de eerste twee levensjaren€ 1.381,68
F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131AVervaardigen van een diagnostische setup*€ 46,87
F132AMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 16,71
F133ABeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 60,32
F130CUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131CVervaardigen van een diagnostische setup*€ 69,72
F132CMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 30,86
F133CBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 89,73
F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F155AVervaardiging orthopantomogram€ 29,34
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 17,20
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 18,38
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 51,31
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 18,38
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 51,31
F161AMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162ABeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401APlaatsen beugel categorie 0*€ 121,08
F411APlaatsen beugel categorie 1*€ 112,68
F421APlaatsen beugel categorie 2*€ 117,86
F431APlaatsen beugel categorie 3*€ 135,91
F441APlaatsen beugel categorie 4*€ 144,80
F451APlaatsen beugel categorie 5*€ 342,58
F461APlaatsen beugel categorie 6*€ 557,27
F471APlaatsen beugel categorie 7*€ 540,80
F481APlaatsen beugel categorie 8*€ 422,09
F491APlaatsen beugel categorie 9*€ 554,78
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 93,86
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 28,53
F512ABeugelconsult per maand categorie 2€ 28,53
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 28,53
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 28,53
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 32,60
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 40,75
F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 40,75
F518ABeugelconsult per maand categorie 8€ 48,90
F519ABeugelconsult per maand categorie 9€ 61,13
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)€ 28,53
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 28,53
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 32,60
F533ANacontrole beugel categorie 6, 9€ 40,75
F611ADocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 119,82
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 125,00
F716AMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721ATrekken tand of kies€ 42,98
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723APlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 80,73
F724APreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810AReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811AReparatie of vervanging van beugel*€ 28,32
F812AHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 37,33
F813APlaatsen extra retentiebeugel, per kaak*€ 37,33
F814APlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 37,33
F815AVerwijderen spalk€ 5,73
F911AInkopen op uitkomst orthodontie€ 2.318,04
F121BEerste consult€ 21,78
F122BVervolgconsult€ 21,78
F123BControlebezoek€ 20,31
F124BSecond opinion€ 103,16
F125BMaken gebitsmodellen*€ 30,86
F126BBeoordelen gebitsmodellen€ 89,73
F127BMultidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F130BUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131BVervaardigen van een diagnostische setup*€ 69,72
F132BMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 30,86
F133BBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 89,73
F151Bintra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152Bocclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F153Bextra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)€ 22,31
F154Bröntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s€ 27,34
F155Bvervaardiging orthopantomogram€ 43,65
F156Bbeoordeling orthopantomogram€ 25,58
F157Bvervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 27,34
F158Bbeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 76,33
F159Bvervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 27,34
F160Bbeoordeling voor-achterwaartse€ 76,33
F161BMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162BBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401BPlaatsen beugel categorie 0*€ 122,77
F411BPlaatsen beugel categorie 1*€ 196,13
F421BPlaatsen beugel categorie 2*€ 204,55
F431BPlaatsen beugel categorie 3*€ 233,59
F441BPlaatsen beugel categorie 4*€ 247,90
F451BPlaatsen beugel categorie 5*€ 558,43
F461BPlaatsen beugel categorie 6*€ 909,88
F471BPlaatsen beugel categorie 7*€ 843,44
F481BPlaatsen beugel categorie 8*€ 676,53
F491BPlaatsen beugel categorie 9*€ 932,01
F492BVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 117,37
F511BBeugelconsult per maand categorie 1€ 60,63
F512BBeugelconsult per maand categorie 2€ 60,63
F513BBeugelconsult per maand categorie 3€ 60,63
F514BBeugelconsult per maand categorie 4€ 60,63
F515BBeugelconsult per maand categorie 5€ 66,69
F516BBeugelconsult per maand categorie 6€ 78,81
F517BBeugelconsult per maand categorie 7€ 60,63
F518BBeugelconsult per maand categorie 8€ 72,75
F519BBeugelconsult per maand categorie 9€ 90,94
F531BNacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 60,63
F532BNacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 60,63
F533BNacontrole beugel categorie 6, 9€ 78,81
F611BDocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 129,07
F612BPlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 204,55
F716BMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721BTrekken tand of kies€ 42,98
F722BTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723BPlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 100,94
F724BPreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810BReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811BReparatie of vervanging van beugel*€ 42,14
F812BHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 73,72
F813BPlaatsen extra retentiebeugel, per kaak*€ 73,72
F814BPlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 73,72
F815BVerwijderen spalk€ 5,73
F121CEerste consult€ 21,78
F122CVervolgconsult€ 21,78
F123CControlebezoek€ 20,31
F124CSecond opinion€ 103,16
F125CMaken gebitsmodellen*€ 30,86
F126CBeoordelen gebitsmodellen€ 89,73
F127CMultidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F128CPrenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 78,81
F151CIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152COcclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F153CExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)€ 22,31
F154CRöntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s€ 27,34
F155CVervaardiging orthopantomogram€ 43,65
F156CBeoordeling orthopantomogram€ 25,58
F157CVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 27,34
F158CBeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 76,33
F159Cvervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 27,34
F160CBeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 76,33
F161CMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162CBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401CPlaatsen beugel categorie 0*€ 122,77
F411CPlaatsen beugel categorie 1*€ 368,06
F421CPlaatsen beugel categorie 2*€ 387,10
F431CPlaatsen beugel categorie 3*€ 453,06
F441CPlaatsen beugel categorie 4*€ 485,44
F451CPlaatsen beugel categorie 5*€ 823,37
F461CPlaatsen beugel categorie 6*€ 1.346,34
F471CPlaatsen beugel categorie 7*€ 1.298,80
F481CPlaatsen beugel categorie 8*€ 1.111,41
F491CPlaatsen beugel categorie 9*€ 1.559,74
F492CVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 117,37
F511CBeugelconsult per maand categorie 1€ 60,63
F512CBeugelconsult per maand categorie 2€ 60,63
F513CBeugelconsult per maand categorie 3€ 60,63
F514CBeugelconsult per maand categorie 4€ 60,63
F515CBeugelconsult per maand categorie 5€ 66,69
F516CBeugelconsult per maand categorie 6€ 78,81
F517CBeugelconsult per maand categorie 7€ 78,81
F518CBeugelconsult per maand categorie 8€ 100,03
F519CBeugelconsult per maand categorie 9€ 118,22
F531CNacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 60,63
F532CNacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 66,69
F533CNacontrole beugel categorie 6, 9€ 78,81
F611CDocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 129,07
F612CPlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 387,10
F716CMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721CTrekken tand of kies€ 42,98
F722CTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723CPlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 100,94
F724CPreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810CReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811CReparatie of vervanging van beugel*€ 42,14
F812CHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 73,72
F813CPlaatsen extra retentiebeugels, per kaak*€ 73,72
F814CPlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 73,72
F815CVerwijderen spalk, per element*€ 5,73

 • Nieuwe patiënt

  Wij heten u van harte welkom bij ons centrum. Meld u aan door hieronder te klikken en het formulier op te sturen.
  Meld mij aan
 • Spoed

  Heeft u een spoedgeval?
  Bel ons direct op 033 479 02 63

  Klik hier
 • Openingstijden

  Maandag t/m Donderdag 07.00 - 21.00
  Vrijdag 07.45 - 17.30
  Zaterdag 09.00 - 16.00