Voor de behandeling

De orthodontist onderzoekt bij de eerste afspraak de mond zorgvuldig. Ook de kaakgroei en de situatie van het bot zijn belangrijk voor de diagnose. Als een behandeling met een beugel daadwerkelijk nodig is, maken we een vervolgafspraak voor röntgenfoto’s, gebitsmodellen en kleuren foto’s.

De orthodontist bestudeert alle gegevens, stelt een behandelplan op en bespreekt de inhoud met de patiënt. De patiënt krijgt uitgebreid uitleg over de beugel(s), de opbouw van het kostenplaatje en de te verwachten behandelduur.

Het is belangrijk dat de patiënt gemotiveerd is om aan de behandeling te beginnen. Dat leidt tot het beste resultaat. De orthodontist benadrukt ook het belang van een goede mondhygiëne. Een beugel vraagt nou eenmaal om extra aandacht op dat gebied.

De behandeling zelf

De behandeling zelf is de actieve fase. Het begint met het plaatsen van de beugel. Er zijn veel verschillende soorten beugels. Van te voren is precies uitgelegd welke beugel er tijdens de behandeling wordt geplaatst. Daarna volgen er regelmatig controlebeurten waarbij de orthodontist met hulp van een assistent de beugel bijstelt en de voortgang beoordeelt.

Het succes van de behandeling hangt af van een aantal factoren. Zo zijn de groei van de kaken, de gecompliceerdheid van de behandeling en een ieders reactie van het gebit op de beugel van invloed op het resultaat. De regelmatige controlebeurten bieden dan ook de mogelijkheid tot directe bijstelling indien nodig.

Maar….. het allerbelangrijkste nog voor het behalen van het meest optimale resultaat is de inzet van de patiënt zelf. De beugel dragen op de aangegeven tijden, het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen van de orthodontist en een stukje extra zorg voor de mondhygiëne. Als je dat goed in acht neemt staan wij garant voor een prachtig eindresultaat: een regelmatig en goed functionerend gebit met een stralende lach!

Na de behandeling

Dit noemen wij de retentiefase. De behandeling met je beugel is klaar en hoe gaat het nu verder? Tanden en kiezen blijven bij iedereen altijd een beetje in beweging. Het is daarom belangrijk dat we zorgen dat het behaalde resultaat blijvend is. Om dat te realiseren plaatsen we dunne spalkdraadjes achter de boven en onder tanden. Soms is het nodig om de eerste tijd ’s nachts een doorzichtig ‘bitje’ te dragen voor een optimale stabilisatie van je gebit.

We maken tot slot een röntgenfoto en een nieuw gipsmodel ter controle van het eindresultaat en je tandarts krijgt bericht over de uitgevoerde behandeling. Je tandarts controleert bij iedere halfjaarlijkse controlebeurt ook de spalkdraadjes.

Als op een later tijdstip ondanks de spalkjes en de nachtbeugel toch onregelmatigheden in je gebit ontstaan, maak dan meteen een afspraak bij de orthodontist om de situatie te bespreken.

Frivista - TCA - orthodontie-027501
Frivista - TCA - orthodontie-027431