De tarieven voor mondzorg worden vanaf 1 januari 2013 weer centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

In 2018 worden alle verrichtingcodes, net als in voorgaande jaren, apart vermeld op de nota. De verrichtingcodes met de bijbehorende tarieven kunt u raadplegen in de tarieflijst op deze site.

Wij zijn ervan overtuigd u ook in 2018 weer op vertrouwde wijze van dienst te zijn.

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C  
CODEOMSCHRIJVINGTARIEF
IConsultatie en diagnostiek
F121AEerste consult€ 21,00
F122AVervolgconsult€ 21,00
F123AControlebezoek€ 13,19
F124ASecond opinion€ 99,46
F125AMaken gebitsmodellen
F125A *Maken gebitsmodellen€ 16,14
F126ABeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 58,28
F127AMultidisciplinair consult, per uur
(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).
€ 130,63
IIRöntgenonderzoek
F151AIntra-orale röntgenfoto ( 3x4 cm)€ 15,47
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 15,47
F155AVervaardiging orthopantomogram€ 28,35
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 16,62
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 17,76
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 49,58
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 17,76
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 49,58
F161AMeerdimensionale kaakfoto€ 132,62
F162ABeoordeling meerdimensionale kaakfoto€ 55,26
IIIBehandeling
F401A *Plaatsen beugel categorie 0€ 116,99
F411A *Plaatsen beugel categorie 1€ 108,88
F421A *Plaatsen beugel categorie 2€ 113,88
F431A *Plaatsen beugel categorie 3€ 131,32
F441A *Plaatsen beugel categorie 4€ 139,91
F451A *Plaatsen beugel categorie 5€ 331,00
F461A *Plaatsen beugel categorie 6€ 538,44
F471A *Plaatsen beugel categorie 7€ 522,53
F481A *Plaatsen beugel categorie 8€ 407,83
F491A *Plaatsen beugel categorie 9€ 536,04
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9€ 90,68
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 27,56
F512ABeugelconsult per maand categorie 2€ 27,56
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 27,56
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 27,56
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 31,50
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 39,38
F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 39,38
F518ABeugelconsult per maand categorie 8€ 47,25
F519ABeugelconsult per maand categorie 9€ 59,07
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)€ 27,56
F531ANacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4€ 27,56
F532ANacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8€ 31,50
F533ANacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9€ 39,38
IVDiversen
F611A *Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 115,77
F612A *Plaatsen intermaxillaire correctieveren€ 36,07
F716A *Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 24,87
F721ATrekken tand of kies€ 41,44
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant€ 30,94
F723A *Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€ 78,01
F724APreventieve voorlichting en/of instructie€ 12,39
F811A *Reparatie of vervanging van beugel€ 27,37
F812A *Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur€ 36,07
F813A *Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak€ 36,07
F814A *Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt€ 36,07
F815AVerwijderen spalk, per element€ 5,53
F911AInkopen op uitkomst orthodontie€ 2.239,72
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst metschisis vergelijkbare afwijking(en)
CODEOMSCHRIJVINGTARIEF
IConsultatie
F121BEerste consult€ 21,00
F122BVervolgconsult€ 21,00
F123BControlebezoek€ 19,62
F124BSecond opinion€ 99,46
F125BMaken gebitsmodellen
F125B *Maken gebitsmodellen€ 29,82
F126BBeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 86,70
F127BMultidisciplinair consult, per uur
(deelbaar in eenheden van vijf minuten)
€ 130,63
F130BUitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 99,46
F131B *Vervaardigen van een diagnostische setup€ 67,37
F132B *Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 29,82
F133BBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 86,70
IIRöntgenonderzoek
F151BIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 15,47
F152BOcclusale opbeet röntgenfoto€ 15,47
F153BExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)€ 21,56
F154BRöntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's€ 26,42
F155BVervaardiging orthopantomogram€ 42,18
F156BBeoordeling orthopantomogram€ 24,72
F157BVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 26,42
F158BBeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 73,75
F159BVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 26,42
F160BBeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 73,75
F161BMeerdimensionale kaakfoto€ 132,62
F162BBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55,26
IIIBehandeling
F401B *Plaatsen beugel categorie 0€ 118,62
F411B *Plaatsen beugel categorie 1€ 189,50
F421B *Plaatsen beugel categorie 2€ 197,64
F431B *Plaatsen beugel categorie 3€ 225,70
F441B *Plaatsen beugel categorie 4€ 239,53
F451B *Plaatsen beugel categorie 5€ 539,56
F461B *Plaatsen beugel categorie 6€ 879,14
F471B *Plaatsen beugel categorie 7€ 814,94
F481B *Plaatsen beugel categorie 8€ 653,67
F491B *Plaatsen beugel categorie 9€ 900,52
F492BVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9€ 113,41
F511BBeugelconsult per maand categorie 1€ 58,58
F512BBeugelconsult per maand categorie 2€ 58,58
F513BBeugelconsult per maand categorie 3€ 58,58
F514BBeugelconsult per maand categorie 4€ 58,58
F515BBeugelconsult per maand categorie 5€ 64,44
F516BBeugelconsult per maand categorie 6€ 76,15
F517BBeugelconsult per maand categorie 7€ 58,58
F518BBeugelconsult per maand categorie 8€ 70,29
F519BBeugelconsult per maand categorie 9€ 87,87
F531BNacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4€ 58,58
F532BNacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8€ 58,58
F533BNacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9€ 76,15
IVDiversen
F611B *Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 124,71
F612B *Plaatsen intermaxillaire correctieveren€ 71,23
F716B *Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 24,87
F721BTrekken tand of kies€ 41,44
F722BTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant€ 30,94
F723B *Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€ 97,53
F724BPreventieve voorlichting en/of instructie€ 12,39
F811B *Reparatie of vervanging van beugel€ 40,71
F812B *Herstel en plaatsen retentie-apparatuur€ 71,23
F813B *Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak€ 71,23
F814B *Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt€ 71,23
F815BVerwijderen spalk, per element€ 5,53
C) Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis
CODEOMSCHRIJVINGTARIEF
IConsultatie en diagnostiek
F121CEerste consult€ 21,00
F122CVervolgconsult€ 21,00
F123CControlebezoek€ 19,62
F124CSecond opinion€ 99,46
F125C *Maken gebitsmodellen€ 29,82
F126CBeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 86,70
F127CMultidisciplinair consult, per uur
(deelbaar in eenheden van vijf minuten)
€ 130,63
F128CPrenataal consult€ 76,15
F129COrthodontie in de eerste twee levensjaren€ 1.335,00
F130CUitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 99,46
F131C *Vervaardigen van een diagnostische setup€ 67,36
F132C *Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 29,82
F133CBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 86,70
IIRöntgenonderzoek
F151CIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm)€ 15,47
F152COcclusale opbeet röntgenfoto€ 15,47
F153CExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm)€ 21,56
F154CRöntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's€ 26,42
F155CVervaardiging orthopantomogram€ 42,18
F156CBeoordeling orthopantomogram€ 24,72
F157CVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 26,42
F158CBeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 73,75
F159CVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 26,42
F160CBeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 73,75
F161CMeerdimensionale kaakfoto€ 132,62
F162CBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55,26
IIIBehandeling
F401C *Plaatsen beugel categorie 0€ 118,62
F411C *Plaatsen beugel categorie 1€ 355,63
F421C *Plaatsen beugel categorie 2€ 374,02
F431C *Plaatsen beugel categorie 3€ 437,75
F441C *Plaatsen beugel categorie 4€ 469,04
F451C *Plaatsen beugel categorie 5€ 795,55
F461C *Plaatsen beugel categorie 6€ 1.300,84
F471C *Plaatsen beugel categorie 7€ 1.254,92
F481C *Plaatsen beugel categorie 8€ 1.073,85
F491C *Plaatsen beugel categorie 9€ 1.507,04
F492CVerwijderen beugel categorie 5,6,8,9€ 113,41
F511CBeugelconsult per maand categorie 1€ 58,58
F512CBeugelconsult per maand categorie 2€ 58,58
F513CBeugelconsult per maand categorie 3€ 58,58
F514CBeugelconsult per maand categorie 4€ 58,58
F515CBeugelconsult per maand categorie 5€ 64,44
F516CBeugelconsult per maand categorie 6€ 76,15
F517CBeugelconsult per maand categorie 7€ 76,15
F518CBeugelconsult per maand categorie 8€ 96,65
F519CBeugelconsult per maand categorie 9€ 114,23
F531CNacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4€ 58,58
F532CNacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8€ 64,44
F533CNacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9€ 76,15
IVDiversen
F611C *Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 124,71
F612C *Plaatsen intermaxillaire correctieveren€ 71,23
F716C *Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 24,87
F721CTrekken tand of kies€ 41,44
F722CTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant€ 30,94
F723C *Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€ 97,53
F724CPreventieve voorlichting en/of instructie€ 12,39
F811C *Reparatie of vervanging van beugel€ 40,71
F812C *Herstel en plaatsen retentie-apparatuur€ 71,23
F813C *Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak€ 71,23
F814C *Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt€ 71,23
F815CVerwijderen spalk, per element€ 5,53

 • Nieuwe patiënt

  Wij heten u van harte welkom bij ons centrum. Meld u aan door hieronder te klikken en het formulier op te sturen.
  Meld mij aan
 • Spoed

  Heeft u een spoedgeval?
  Bel ons direct op 033 479 02 63

  Klik hier
 • Openingstijden

  Maandag t/m Donderdag 07.00 - 21.00
  Vrijdag 07.45 - 17.30
  Zaterdag 09.00 - 16.00